Вписано решение за заличаване на „Шамот” АД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява, че в търговския регистър е вписано решение за заличаване на дъщерно дружество „Шамот” АД - в ликвидация с ЕИК 832084352.