„Синергон Инс” ЕООД извадено от групата на „Синергон Холдинг" АД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че дружеството „Синергон Инс” ЕООД с ЕИК 204744404 вече не е от групата на холдинга.