Вписано решение за заличаване на „Ел Пи Газ” ЕООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява, че в търговския регистър е вписано решение за заличаване на дъщерно дружество „Ел Пи Газ” ЕООД - в ликвидация с ЕИК 131381073.