Вписано решение за заличаване на „Хевеа-КИМ” АД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява, че в търговския регистър е вписано решение за заличаване на дружеството „ХЕВЕА-КИМ” АД с ЕИК 120004548, в което „Синергон холдинг” АД е акционер, притежаващ 34% от капитала му.