Новоучредено дружество от групата на „Синергон Холдинг” АД в Република Северна Македония

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД уведомява, че в Република Северна Македония е вписано новоучредено дружество с ограничена отговорност от групата на „Синергон Холдинг” АД с наименование „Друштво за трговија и услуги СИНЕРГОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје”, със седалище и адрес на управление в  гр. Скопие. Основният предмет на дейност на дружеството е търговия с електрическа енергия. Едноличен собственик на капитала му е „Синергон енерджи” ЕООД, дъщерно дружество на „Синергон холдинг” АД.

  • Начало
    • Новини
      • Новоучредено дружество от групата на „Синергон Холдинг” АД в Република Северна Македония