„Топливо газ” ЕООД с лиценз за търговия с електроенергия

Комисията за енергийно и водно регулиране издава лиценз за търговия с електрическа енергия и права на координатор на балансираща група на дъщерното дружество на „Синергон холдинг” АД - „Топливо газ” ЕООД за срок от 10 години.