„Юли 2020” ООД обявено в ликвидация

Управителният съвет на „Синергон Холдинг” АД уведомява, че в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидация на дъщерното дружество „Юли 2020” ООД с ЕИК 111540397. Обявеният срок за приключване на  ликвидацията е 31.10.2022 г.