Вписано решение за заличаване на „Юли 2020” ООД

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява, че в Търговския регистър е вписано решение за заличаване на дъщерно дружество „Юли 2020” ООД - в ликвидация с ЕИК 111540397.