„Синергон холдинг” продължава преструктурирането на портфолиото си

         „Синергон холдинг” АД продаде всички притежавани акции от капитала на дъщерното си дружество „Слатина” АД, представляващи 95.41%.
         Сделката е извършена във връзка с оптимизиране на портфолиото на холдинга и освобождаване от нискоефективните активи.