Дивидентна политика

Общото събрание на акционерите всяка година взема решение за разпределяне на печалбата и определя размера на дивидентите.

Основен доход на 1 акция в проценти:

 • 1997 - 8.7%
 • 1998 - 17.7%
 • 1999 - 8.2%
 • 2000 - 8.9%
 • 2001 - 20%
 • 2002 - 20%
 • 2003 - 0%
 • 2004 - 0%
 • 2005 - 12% (нови акции)
 • 2006 - 7.3%
 • 2007 - 8%
 • 2008 - 0%
 • 2009 - 0%
 • 2010 - 0%
 • 2011 - 0%
 • 2012 - 0%
 • 2013 - 0%
 • 2014 - 0%
 • 2015 - 0%
 • 2016 - 0%
 • 2017 - 0%

Едно от основните предимства на холдинга е големият обем търговия с акциите му на фондовата борса през последните пет години, което осигурява на акционерите сравнително висока ликвидност на притежаваните от тях акции.

За 2017 г. са изтъргувани 871 686 акции при средно претеглена цена 1.301 лв.