Структура на портфейла по отрасли

По данни от годишния консолидиран одитиран финансов отчет за 2017 година.

ОтрасълАктиви, хил. лева
Tърговия и услуги276333   
Туризъм104773
Производство на осветителни лампи11696
Химическа промишленост10783
Производство на строителни материали7582
Хранително-вкусова промишленост6227
Производство на мебели3152