Структура на портфейла по отрасли

По данни от годишния консолидиран одитиран финансов отчет за 2018 година.

ОтрасълАктиви, хил. лева
Tърговия и услуги281690
Туризъм92241
Химическа промишленост10783
Производство на строителни материали7617
Хранително-вкусова промишленост5399
Производство на мебели2858