Структура на портфейла по отрасли

По данни от годишния консолидиран одитиран финансов отчет за 2016 година.

ОтрасълАктиви, хил. лева
Tърговия и услуги263351
Туризъм103410
Производство на осветителни лампи11628
Химическа промишленост11383
Производство на строителни материали8406
Хранително-вкусова промишленост7213
Производство на мебели3158