Структура на портфейла по отрасли

Годишен, 2022

ОтрасълАктиви, хил. лева
Tърговия и услуги341567
Туризъм48779
Химическа промишленост9352
Производство на строителни материали4035