50 години от откриването на първия газопълначен завод в България

На 04.09.2019 се навършиха 50 години от изграждането и въвеждането в експлоатация на първия в България цех за пълнене на бутилки с втечнен газ пропан-бутан, предназначени за битово ползване. Съоръжението е изградено на територията на днешния данъчен склад за съхранение на газ пропан-бутан, собственост на Синергон петролеум ООД, намиращ се в София - район Кремиковци.

За изминалите години, към изградените тогава две сфери за съхранение на втечнен газ пропан-бутан с общ обем 2 400 м3, на територията на склада са изградени допълнително вместимости за 4 860 м3,

Линия за пълнене на бутилки с газ пропан-бутан

както и единствената по рода си в България модерна линия за пълнене на бутилки тип „Карусел“, на водещия датски производител Косан Крисплант. Капацитетът на линията е 1400 бутилки на час.

Складирани газови бутилки

Базата разполага с 8 разтоварни места за ж.п. цистерни и четири места за разтоварване и товарене на автоцистерни.

Производствената дейност се извършва при спазването на всички изисквания за безопасност при работа с опасни товари. Въведена е системата за качество ISO 9001:2015.