Синергон петролеум

„Синергон петролеум” ООД е създадено през 2008 г. Разполага с млад и амбициозен екип от специалисти, които са гарант за успеха на компанията. Разработена е мрежа от бензиностанции, газостанции и складове, които осигуряват на компанията сериозно присъствие на пазара за течни горива. Ежегодно печалбата се реинвестира в закупуването на нови обекти и модернизация на съществуващите, разширяване на складовите бази и обновление на транспортния парк и подобряване на кадровото обучение. В компанията работят приблизително 230 служители.

50 години от откриването на първия газопълначен завод в България

Мисия

• Дa отделяме необходимото внимание на клиентите ни, така че да се запознаем и удовлетворим конкретните им нужди, стремейки се да предложим висококачествени стоки и услуги в сферата на горивата, смазочните материали, автоаксесоарите, хранителните стоки и напитки.
• Да бъдем сигурен, ефективен и отговорен партньор на максимално голям брой клиенти в национален мащаб.

Продукти

На бензиностанциите и газостанциите на „Синергон петролеум” ООД клиентите могат да заредят дизел и бензини, както и газ, да закупят масла и смазочни течности и автоаксесоари. Налице са и обновени и нови обекти, предлагащи десерти, топли и студени напитки.
Зареждането на горива се извършва чрез директна продажба или безкасово с клиентска карта. Картите дават възможност за ползване на търговска отстъпка за бензини, дизелово гориво и газ в момента на покупката.

„Синергон петролеум” ООД е надежден доставчик за предприятия, държавни структури и частни клиенти винаги когато става въпрос за доставки на клиента на бензини, дизелово гориво и пропан-бутан.
Извършват се продажби на бутилиран газ чрез дистрибуторска мрежа, продажби на автогаз чрез мрежа от бензиностанции и газостанции, продажба на наливeн втечнен газ за отопление и битови нужди и продажба на едро на наливен втечнен газ.

Търговия


• 30 бензиностанции, газостанции и складове за продажба на дизелово гориво, бензин, газ и автоаксесоари.
• 1 данъчен склад за съхранение и обработка на втечнен газ в кв. Кремиковци, гр. София.

Партньори


Компанията и работи с голям брой производители и доставчици от страната и чужбина, част от които са:
"Петрол" АД, "Еко България" ЕАД, "Ви-газ България" ЕАД, "Сакса" ООД, "Уно 78" ЕООД, "Еко 2000" ООД, "Косаня" ЕАД, "Винитекс" ЕООД, "Зара газ и ойл" ЕООД, "Ксела България" ЕООД, "Инвест стил" ЕООД, "Виста ойл" ЕООД, "Ивекс" ЕООД, "Литекс" АД, "Лайт Петрол" ООД и др.

Контакти

"Синергон петролеум" ООД
1870 София
кв. Кремиковци
ул. "Марковец" 24

Управител:
тел. 02814 54 00
факс: 02814 54 15
office@sng.bg

Търговски отдел:
тел. 02814 54 31
тел. 02814 54 32
тел. 02814 54 33
факс: 02814 54 15
k_berova@sng.bg
n_stoeva@sng.bg

Главен счетоводител:
тел. 02814 54 20
факс: 02814 54 15
d_ivanova@sng.bg

www.sng.bg