„Синергон холдинг” АД подпомага академичната общност

„Синергон холдинг” АД е един от основните спонсори за осъществяването на организираната от Висшето училище по застраховане и финанси научно – приложна конференция  „Икономика на страха” посветена на 20-та годишнина на университета, която се отбелязва през 2022г. Конференцията е под патронажа на г-н Цветан Цветков, председател на Сметната палата на Република България.