Новите акции на "Топливо"АД се търгуват на борсата

Уважаеми инвеститори, от 31.01.2007 год. акциите от новата емисия на "Топливо"АД се търгуват на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” на БФБ, емисията е с борсов код TOPL, номиналът на акциите е 1 лев, размерът на емисията след увеличението е 5 416 829 лева.