„Синергон холдинг” АД прекратява изплащането на сумите от неупотребените права от увеличенията на капитала от 2006 г. и от 2007 г.

Уважаеми акционери,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.12.2014 г. „Синергон холдинг” АД прекратява изплащането на сумите от неупотребените права от увеличенията на капитала на „Синергон холдинг” АД от 2006 г. и от 2007 г., поради изтичане на петгодишната давност съгласно разпоредбата на чл.110 от Закона за задълженията и договорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • „Синергон холдинг” АД прекратява изплащането на сумите от неупотребените права от увеличенията на капитала от 2006 г. и от 2007 г.