Проведе се редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг"АД за 2017 година

  • Начало
    • За инвеститори
      •  Проведе се редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг"АД за 2017 година