Проведе се редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг"АД за 2018 година

  • Начало
    • За инвеститори
      • Проведе се редовното годишно общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг"АД за 2018 година