Проведе се извънредното общо събрание на акционерите (втора дата) на „Синергон холдинг” АД

Материалите от събранието можете да видите тук.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Проведе се извънредното общо събрание на акционерите (втора дата) на „Синергон холдинг” АД