2021, 19 ноември - извънредно общо събрание, втора дата

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД (втора дата) се проведе на 19 ноември 2021 година от 9:00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул."Солунска" 2.

Материали за събранието:

 1. Покана за общото събрание.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване.
 4. Проекто - решения.
 5. Баланс към 31.12.2020 г.
 6. Баланс към 30.06.2021 г.
 7. Пазарна оценка.
 8. Мотивиран доклад.
 9. Протокол на УС за свикване на събранието.

Решения на събранието