Представено е публично уведомление за финансовото състояние на „Синергон холдинг” АД на консолидирана основа за четвъртото тримесечие на 2022 година

Управителният съвет на „Синергон холдинг” АД уведомява своите акционери, че е представил публично уведомление за финансовото състояние на „Синергон холдинг” АД на консолидирана основа за четвъртото тримесечие на 2022 година в Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса.
Уведомлението е на разположение на заинтересованите лица в офиса на директора за връзки с инвеститорите.

  • Начало
    • За инвеститори
      • Представено е публично уведомление за финансовото състояние на „Синергон холдинг” АД на консолидирана основа за четвъртото тримесечие на 2022 година