Акциите на Синергон холдинг отново са победител в рубриката на Investor.bg „Акция на седмицата“.

„Гладът на инвеститорите за качествени акции през последните месеци възвърна интереса към някои от големите бивши приватизационни фондове, най-вече Индустриален холдинг България и Синергон холдинг. Тези компании притежават характеристиките на „сини чипове” – голяма пазарна капитализация, висока ликвидност и доверие на инвеститорите в мениджмънта. Синергон холдинг впечатли пазара със силните си финансови резултати за деветмесечието. Компанията отчете над 270% ръст на печалбата на неконсолидирана база и над 330% на консолидирана база. “, каза за Investor.bg Никола Цокев от Българска Пощенска Банка.

„Освен това, мениджмънтът на дружеството демонстрира добра воля за развитието на дружеството като публично и през тази година поднесе няколко приятни изненади за инвеститорите – две увеличения на капитала на холдинга, както и увеличение на капитала свързано с нарастване на дела на миноритарните акционери на Топливо – най-голямото дъщерно дружество на Синергон холдинг. Обявеното вчера ново увеличение на капитала на холдинга с права в размер на 30% ще повиши още повече интересът към акциите му.“, добави още Цокев.*

*Цитираното мнение има аналитичен характер и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Източник: ИнвесторБГ

  • Начало
    • Новини
      • Акциите на Синергон холдинг отново са победител в рубриката на Investor.bg „Акция на седмицата“.