„Ви-газ България” ЕАД е в портфолиото на „Синергон Холдинг" АД

Управителният съвет на „Синергон Холдинг" АД уведомява, че холдингът е вписан в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на „Ви-газ България” ЕАД със седалище и адрес на управление София, ул. „Шар планина” 33. Дружеството е с капитал 3 000 000  лева, и се управлява и представлява от Изпълнителния директор Мая Благоева.