Ви-Газ България

„Ви-газ България” ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар над 20 години - стартирайки през 1998 г. като „Шел газ България” ЕАД, през 2007 г. компанията променя името си на „Витогаз България” ЕАД, а от 2013 г. оперира на пазара под името „Ви-газ България” ЕАД. На 31 май 2019 г. дружеството стана част от „Синергон холдинг” АД.
Основните направления за развитие на компанията са продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

ВИЗИЯ

„Ви-газ България” ЕАД (V-GAS) се стреми да участва ефикасно, отговорно и рентабилно в стопанската дейност за съхранение, дистрибуция и търговия с газ пропан-бутан, като поддържа високи стандарти на работа и безопасност и дълготрайни позиции в конкурентна среда.

Редици с газови бутилки в склад

Продукти за бизнеса и дома
Бутилки

В газопълначния завод на V-GAS в с. Бенковски пълненето на бутилки с втечнен газ се извършва в условията на защитена среда, като се спазват изискванията за сигурност и техническа безопасност на крайния продукт. По този начин до българския потребител достигат изправни газови бутилки, проверени при всяко напълване и запечатани с термо – свиваемо фолио върху вентила.
С използването на пропан-бутан може да се осигури енергия за отопление, за получаване на топла вода, за готвене, както и за много други дейности в домакинството (барбекю, отопление, къмпинг).

Резервоар за пропан-бутан

Инсталации (резервоари)

Системата за снабдяване с пропан-бутан на V-GAS е модерна, икономична, сигурна и удобна. Обхваща целия процес от проучване на нуждите на клиента през монтажа на резервоара и узаконяване на инсталацията до редовните доставки на пропан-бутан и чист пропан. По този начин V-GAS дава оптимално решение за осигуряване на енергия в различни промишлени сектори, селското стопанство, както и за битови нужди. V-GAS предлага на своите бизнес клиенти богат избор от надземни и подземни резервоари с капацитет, съобразен изцяло със специфичните нужди на всеки клиент. V-GAS се грижи за поддръжката на резервоарите. Екипът ни осигурява на клиентите проектиране, изграждане и узаконяване на газовите инсталации и извършва 4-годишни и 8-годишни прегледи, съгласно изискванията на ДАМТН.

Приложения в бизнеса:

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Системата на V-GAS за снабдяване с пропан-бутан предлага оптимално решение за поддържане на подходяща температура в животновъдни комплекси. Регулируемата температура, както и спокойната среда със съответстващо съдържание на влага осигуряват повишена производителност. Използва се в свинеферми и птицеферми, при отглеждане на новородени животни.

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Автоматизираните системи за топлоподаване чрез пропан-бутан се използват в оранжерии за отглеждане на селскостопански продукти и култивация на семена, като създава сигурност при производството и намалява рисковите фактори съпътстващи отглеждането на растения. Освен това отделянето на водна пара в процеса на изгаряне благоприятства растежа на всички видове зеленчуци.

СУШЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Системата на V-GAS за снабдяване с пропан-бутан успешно се прилага при сушене на зърно, тютюн, билки, чушки, семена, плодове, гъби и др. Системата осигурява хигиенична работна среда и може да бъде инсталирана почти навсякъде.

Газова бутилка на Ви-Газ България

Пропан – бутанът се използва и в:

o месопреработвателната промишленост, печене на ядки
o стъкларски заводи и работилници, керамични и порцеланови цехове
o солници, производство на пластмасови изделия и гуми
o металолеярни, рязане на метали
o бояджийски камери, полагане на хидроизолация
o отопление на басейни, ателиета за химическо чистене
и много други.

Услуги

V-GAS разчита на висококвалифициран и обучен персонал, който се грижи за цялостното обслужване на нашите клиенти и партньори – от пълнене на втечнен газ в бутилки, до доставка, инсталация, инструктаж и поддръжка на съоръженията, с които компанията разполага. Услугите, от които нашите клиенти могат да се възползват са технически, логистични, обучения, консултации и други.

Автогаз

V-GAS предлага на българския пазар едно от най-екологичните автомобилни горива – автогаз (смес от въглеводороди, главно пропан и бутан). Той се използва като автомобилно гориво повече от 60 години и има впечатляващи показатели по отношение на екологията. В сравнение със светлите горива, липсват емисиите от съединения на тежки метали. В процеса на изгаряне не се отделят твърди частици, които поради своето абразивно действие биха довели до износване на двигателя.

Търговия на едро

V-GAS продава въглеводороден газ (ВВГ) на едро от всички свои бази на клиенти със собствени газовози.

Газовоз на Ви-Газ България

Контакти

„Ви-Газ България” ЕАД
гр. София 1000, ул Солунска №2

тел. 0700 20 204, 02823 73 37

За заявки на наливна газ: orders@v-gas.bg
За заявки на бутилирана газ: cylinders@v-gas.bg
Отдел „Връзки с клиенти”: customer.service@v-gas.bg
Отдел „Техническо обслужване”: technical.service@v-gas.bg
Отдел „Продажби и маркетинг”: sales@v-gas.bg
Отдел „Финанси”: finance@v-gas.bg
Отдел „Човешки ресурси”: human.resources@v-gas.bg

www.v-gas.bg