Органи на управление

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
1. БЕДО БОХОС ДОГАНЯН - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. СВЕТЛАНА АТАНАСОВА КАЦУЛОВА - ЧЛЕН
3. РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - ЧЛЕН

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1. ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. МАРИН ПЕТРОВ СТОЯНОВ - ЧЛЕН И ИЗП.ДИРЕКТОР
3. ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ - ЧЛЕН


Дружеството се представлява от Председателя на Управителния съвет Евгения Димитрова Славчева, Изпълнителния директор Марин Петров Стоянов и Васко Александров Танев заедно и поотделно.