X3News - информационна медия за информиране на обществеността

Уведомяваме Ви, че съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба №2 от 17.09.2003 г. на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Синергон холдинг” АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана от нас информационна медия „Файненшъл Маркет Сървисиз” ЕООД, с ЕИК 131455253 – оператор на информационната система и медия „X3News”. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com