Синергон хотели

“Синергон хотели” АД е правоприемник на “Гранд хотел Пловдив” АД. Дружеството управлява следните хотелски комплекси –  Гларус и Искър.

Продукти


Туристически услуги и управление на хотелските комплекси:

Контакти

"Синергон хотели" АД
4003, гр. Пловдив
ул. "Братаница" 12

office@synergonhotels.bg

+359 32 956 083