Синергон хотели

“Синергон хотели” АД е правоприемник на “Гранд хотел Пловдив” АД. Дружеството управлява четири хотелски комплекса – Гранд Хотел Пловдив, Гларус, Искър и Европа.

Продукти


Туристически услуги и управление на четири хотелски комплекса:

Контакти

"Синергон хотели" АД
4000 Пловдив
ул. “Златю Бояджиев” № 2

Рецепция:
+359 32 934442

Резервации:
+359 32 934136
+359 32 934163

Маркетинг:
+359 32 934166
+359 32 934567

Ресторант:
+359 32 934957
+359 32 934966

Спортен и релакс комплекс:
+359 32 934343

Факс:
+359 32 934346
+359 32 934160

reservation1@synergonhotels.bg

sales1@synergonhotels.bg

sales3@synergonhotels.bg


www.grandhotelplovdiv.bg