2019

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    27-12-2019 15:32
Уведомление за вписано в Търговския регистър отписване на "Светлина" АД като публично дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    27-12-2019 13:16
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  19-12-2019 13:54
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета   19-12-2019 13:53
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    18-12-2019 12:02
Уведомление за влязло в сила решение на КФН за отписване на "Светлина" АД като публично дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  11-12-2019 16:35
Уведомление за подписан предварителен договор от дъщерно дружество "Петромел 1" ООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  10-12-2019 17:41
Уведомление за получено от "Светлина" АД потвърждение от БФБ

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  04-12-2019 11:20
Уведомление за отписване на „Светлина” АД като публично дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    15-11-2019 15:43
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл.17, §1, във вр. с чл.7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 12-11-2019 15:44
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    11-11-2019 15:03
Уведомление за подписан предварителен договор за продажба на недвижими имоти от дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 06-11-2019 11:44
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 06-11-2019 11:42
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-10-2019 15:38
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 01-10-2019 15:39
Уведомление за нов директор за връзка с инвеститорите

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 18-09-2019 10:55
Уведомление за вписана промяна в представителството на дружеството пред трети лица

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-09-2019 11:15
Уведомление по чл.157 ЗППЦК и чл.37 ал.1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, с което „Синергон холдинг” АД - София оповестява резултата от търговото предложение по реда на чл.149 а от ЗППЦК за покупка на акции от дружество „Светлина ” АД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 04-09-2019 13:49
Уведомление за взето решение за овластяване член на УС

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-08-2019 12:24
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 08-08-2019 10:24
Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК и окончателно търгово предложение по чл.149а от ЗППЦК до акционерите на Светлина АД
Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК
Окончателно търгово предложение по чл.149а от ЗППЦК
Становище на Съвета на директорите на "Светлина" АД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 30-07-2019 09:41
Уведомление за депозит от дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 26-07-2019 15:09
Уведомление за отправено коригирано търгово предложение по чл. 149а от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 02-07-2019 11:23
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за осъществена сделка между дъщерни дружества, одобрена по реда на чл114, ал.3 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-06-2019 15:23
Декларация по чл. 114б ал. 1 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-06-2019 09:55
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 19-06-2019 16:22
Уведомление за отправено търгово предложение

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 18-06-2019 09:07
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за сключени сделки на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 07-06-2019 12:41
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за осъществена сделка на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 07-06-2019 11:21
Уведомление на основание чл. 157 от ЗППЦК и чл.37, ал.1 от Наредба № 13 за търгово предлагане на закупуване и замяна на акции за оповестяване на резултата от търгово предложение за покупка на акции от капитала на "Светлина" АД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 03-06-2019 09:00
Уведомление за ново дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-05-2019 09:59
Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК и Станавище на Съвета на директорите на "Светлина" АД
Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК
Станавище на Съвета на директорите на "Светлина" АД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 03-05-2019 09:44
Уведомление за получено от КЗК Уведомително писмо за разрешена концентрация между предприятия

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 02-05-2019 08:21
Уведомление за вписване на нов управител на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 19-04-2019 15:49
Уведомление за регистрирано коригирано търгово предложение

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-03-2019 16:59
Уведомление от Светлина АД-гр. Сливен по чл.151, ал.4 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-03-2019 15:17
Уведомление за регистрирано търгово предложение

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 11-03-2019 09:31
Уведомление за сключени анекси към Договори за депозит с дъщерни дружества

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 08-03-2019 11:22
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-02-2019 15:08
Уведомление за промяна на адреса на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-02-2019 10:05
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-02-2019 10:48
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-02-2019 15:55
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-02-2019 14:27
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 13-02-2019 09:09
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 12-02-2019 15:31
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 11-02-2019 09:29
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 14-01-2019 08:56
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК за увеличение на капитала на дъщерно дружество