2020

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-01-2020 16:39
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-01-2020 14:25
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за новоучредено дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    09-01-2020 16:22
Уведомление за взето решение "Петромел 1" ООД да участва в учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-01-2020 10:04
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  03-01-2020 11:41
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за осъществени сделки на дъщерно дружество