2020

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  31-07-2020 14:28
Уведомление за взето решение за обявяване на "Шамот" АД в ликвидация

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-07-2020 12:08
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  24-07-2020 16:55
Уведомление за взето решение за обявяване на "Хивеа-Ким" АД в ликвидация

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 24-07-2020 13:42
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета     15-07-2020 13:55
Уведомление за вписана промяна в адрес на управление и седалище на "Ви-газ България" ЕАД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-07-2020 12:44
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    03-07-2020 15:06
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    03-07-2020 15:05
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:17
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Светлина" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:12
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:11
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл.17, §1, във вр. с чл.7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  17-06-2020 13:26
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-06-2020 16:05
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    05-06-2020 11:55
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-05-2020 17:11
Уведомление

 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  04-05-2020 11:31
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    29-04-2020 15:19
Актуализирана декларация по чл.114б от ЗППЦК от Бедо Бохос Доганян - член на Надзорния съвет на "Синергон холдинг" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    29-04-2020 15:12
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    28-04-2020 14:46
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    13-04-2020 14:41
Декларация по чл.114б от ЗППЦК от Светлана Атанасова Кацулова - член на Надзорния съвет на "Синергон холдинг" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    13-04-2020 12:13
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите и на адреса на управление на дъщерно дружество "Шамот" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-04-2020 13:14
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Топливо" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  06-04-2020 14:59
Уведомление за представяне на финансовите отчети в рамките на удължените срокове

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  30-03-2020 09:56
Уведомление за сключен договор за консултантски услуги с "Шамот" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-03-2020 15:07
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Топливо" АД

   Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  26-03-2020 14:55
Уведомление за преустановяване на дейността на дъщерното дружество "Премиер Плевен" ЕООД

   Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  16-03-2020 17:31
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета   16-03-2020 14:10
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета   16-03-2020 14:07
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-03-2020 16:58
Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-03-2020 16:43
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 16:00
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 14:32
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 11:59
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    26-02-2020 14:41
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    24-02-2020 16:56
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    24-02-2020 16:20
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    21-02-2020 14:38
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-02-2020 17:22
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    11-02-2020 15:34
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-01-2020 16:39
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-01-2020 14:25
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за новоучредено дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    09-01-2020 16:22
Уведомление за взето решение "Петромел 1" ООД да участва в учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-01-2020 10:04
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  03-01-2020 11:41
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за осъществени сделки на дъщерно дружество