2020

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    22-12-2020 11:59
Уведомление по чл. 43а, ал. 3 от Наредба № 2 на КФН

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  18-12-20 14:59
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦK

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  18-12-20 14:58
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    17-12-2020 14:31
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество "Юли 2020" ООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-12-2020 16:45
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    11-12-2020 10:15
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-12-2020 15:40
Уведомление за вписана продажба на дялово участие в "Петромел 2" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    04-12-2020 15:29
Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    04-12-2020 14:20
В изпълнение на изискването на чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета и на основание чл.114а, ал.9 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 04.12.2020 г. дъщерното дружество "Енерджи делта" ЕООД е сключило окончателен договор за продажба на всички притежавани от него 36 728 дяла или 100% от капитала на дружество “Петромел 2” ЕООД на купувача „Златия Агро” ЕООД – несвързано и незаинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК, за обща продажна цена от 3 720 000 лева без ДДС.
Уведомление

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    04-12-2020 13:50
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    01-12-2020 16:19
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    27-11-2020 16:06
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество "Премиер Плевен" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    27-11-2020 15:59
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    27-11-2020 15:58
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    19-11-2020 16:36
Уведомление за подписан предварителен договор от дъщерно дружество "Енерджи делта" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    19-11-2020 11:56
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  13-11-2020 14:34
Уведомление за промяна на фирменото наименование на дъщерно дружество София експо ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    09-11-2020 16:23
Уведомление за вписано решение за обявяване на "Хивеа-Ким" АД в ликвидация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета     09-11-2020 10:35
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-10-2020 09:53
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    15-10-2020 16:31
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    06-10-2020 11:30
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    28-09-2020 15:29
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    28-09-2020 15:20
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    23-09-2020 16:06
Уведомление за сключени сделки на основание чл. 114а , ал.9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-09-2020 16:24
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-09-2020 16:23
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  08-09-2020 14:34
Уведомление за вписана промяна на наименованието и адреса на управление на дъщерно дружество "Петромел 1"ООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  08-09-2020 11:44
Уведомление за вписано решение за обявяване на "Шамот" АД в ликвидация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    01-09-2020 16:31
Уведомление за вписана продажба на дялово участие в дъщерно дружество "Ритейл инженеринг" ООД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  31-08-2020 14:32
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество "Синергон транспорт" ЕООД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  31-08-2020 14:30
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество "Петромел 1" ООД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 26-08-2020 15:05
Продажба на дялово участие от дъщерно дружество Ритейл инженеринг ООД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  19-08-2020 15:16
Уведомление за заявен отказ за закупуване дяловете от капитала на "Петромел 2" ЕООД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    19-08-2020 12:50
Уведомление за вписано прехвърляне на дружествени дялове

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-08-2020 15:32
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    13-08-2020 16:25
Уведомление по чл.114, ал.13 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    12-08-2020 14:58
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    11-08-2020 17:14
Във връзка с проведеното на 11.08.2020 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД, Ви уведомяваме, че не е взето решение за разпределяне на дивидент.  Уведомление

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  31-07-2020 14:28
Уведомление за взето решение за обявяване на "Шамот" АД в ликвидация

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-07-2020 12:08
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  24-07-2020 16:55
Уведомление за взето решение за обявяване на "Хивеа-Ким" АД в ликвидация

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 24-07-2020 13:42
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета     15-07-2020 13:55
Уведомление за вписана промяна в адрес на управление и седалище на "Ви-газ България" ЕАД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-07-2020 12:44
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    03-07-2020 15:06
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    03-07-2020 15:05
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:17
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Светлина" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:12
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  23-06-2020 16:11
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл.17, §1, във вр. с чл.7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  17-06-2020 13:26
Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-06-2020 16:05
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    05-06-2020 11:55
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-05-2020 17:11
Уведомление

 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  04-05-2020 11:31
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    29-04-2020 15:19
Актуализирана декларация по чл.114б от ЗППЦК от Бедо Бохос Доганян - член на Надзорния съвет на "Синергон холдинг" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    29-04-2020 15:12
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    28-04-2020 14:46
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    13-04-2020 14:41
Декларация по чл.114б от ЗППЦК от Светлана Атанасова Кацулова - член на Надзорния съвет на "Синергон холдинг" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    13-04-2020 12:13
Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите и на адреса на управление на дъщерно дружество "Шамот" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-04-2020 13:14
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Топливо" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  06-04-2020 14:59
Уведомление за представяне на финансовите отчети в рамките на удължените срокове

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  30-03-2020 09:56
Уведомление за сключен договор за консултантски услуги с "Шамот" АД

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  27-03-2020 15:07
Уведомление за придобити акции от капитала на дъщерно дружество "Топливо" АД

   Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  26-03-2020 14:55
Уведомление за преустановяване на дейността на дъщерното дружество "Премиер Плевен" ЕООД

   Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  16-03-2020 17:31
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета   16-03-2020 14:10
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета   16-03-2020 14:07
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-03-2020 16:58
Уведомление по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    10-03-2020 16:43
Уведомление

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 16:00
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 14:32
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    02-03-2020 11:59
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    26-02-2020 14:41
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    24-02-2020 16:56
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    24-02-2020 16:20
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    21-02-2020 14:38
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-02-2020 17:22
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    11-02-2020 15:34
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    16-01-2020 16:39
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    14-01-2020 14:25
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за новоучредено дружество

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета    09-01-2020 16:22
Уведомление за взето решение "Петромел 1" ООД да участва в учредяването на еднолично дружество с ограничена отговорност

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  09-01-2020 10:04
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

  Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета  03-01-2020 11:41
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за осъществени сделки на дъщерно дружество