2018

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-12-2018 16:05
Уведомление за промяна на седалището и адреса на управление на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-12-2018 08:57
Уведомление за намаляване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 20-11-2018 16:21
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
Писмо до публичното дружество
Уведомление по чл.148б от ЗППЦК
Декларация по чл.9 от Наредба № 39
Уведомление по чл.145 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 20-11-2018 11:18
Уведомление по чл148б от ЗППЦК
Декларация по чл.9 от Наредба №39
Уведомление до публичното дружество
Уведомление за разкливане на значително дялово участие
Уведомление по чл148 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 16-11-2018 14:45
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 13-11-2018 14:26
Уведомление за увелечение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 29-10-2018 11:32
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 29-10-2018 11:30
Уведомление за новоучредено дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-10-2018 16:25
Уведомление за промяна в адреса на управление на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-10-2018 10:46
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-10-2018 13:37
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 17-09-2018 17:04
Уведомление за увелечение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 17-09-2018 11:29
Уведомление за открита процедура за обратно изкупуване на акции в дъщерно дружество "Синергон Хотели" АД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 03-09-2018 14:01
Уведомление по чл114б, ал.1 от ЗППЦК, декларация

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-08-2018 09:43
Уведомление за нов управител на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-08-2018 16:50
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество "Синергон Енерджи" ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-08-2018 15:25
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 13-07-2018 09:23
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-07-2018 11:01
Уведомление по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК, декларация по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 03-07-2018 16:33
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 02-07-2018 09:57
Уведомление за сключени анекси по договори за депозити с дъщерни дружества

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 18-06-2018 15:14
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 18-05-2018 16:07
Уведомление за сключен договор за депозит

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 30-04-2018 13:26
Уведомление за нов член в Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 26-03-2018 12:58
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 26-03-2018 10:16
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-03-2018 10:59
Уведомление

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-03-2018 10:58
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 22-03-2018 10:56
Уведомление за увеличаване на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-03-2018 10:07
Уведомление за сключен анекс към договор за депозит

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 15-03-2018 10:06
Уведомление за сключен Договор за депозит

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 23-02-2018 11:26
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК