2017

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-12-2017 09:53
Уведомление за вписване на новоучредено дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 30-11-2017 13:51
Уведомление за сключен договор за депозит

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-11-2017 13:02
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 20-11-2017 12:55
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 09-11-2017 14:11
Уведомление за издаден LEI код

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 07-11-2017 12:19
Уведомление за прекратяване участие като съдружник

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 01-11-2017 16:41
Уведомление за вписан нов Управител на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 01-11-2017 16:29
Уведомление за вписан нов Управител на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-09-2017 11:00
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 27-09-2017 10:57
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 19-09-2017 09:04
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 31-08-2017 15:55
Уведомление за новоучредено дружество

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-08-2017 11:23
Уведомление за сключена сделка, одобрена по реда на чл114, ал.3 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 03-08-2017 17:11
Уведомление за вписан нов член на Надзорния съвет

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-07-2017 10:25
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 16-06-2017 09:57
Уведомление за преобразуване на дъщерно дружество чрез вливане

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 02-05-2017 09:15
Уведомление по чл.114б от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 28-03-2017 11:46
Уведомление за преобразуване на дъщерно дружество
Уведомление
Протокол от заседание на УС

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 08-03-2017 11:51
Уведомление по чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-02-2017 12:41
Уведомление по чл. 114а, ал. 7 от ЗППЦК

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 21-02-2017 11:56
Уведомление за обявени актове

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 14-02-2017 11:30
Подготвителни действия по вливане

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 07-02-2017 17:28
Функциите на ДВИ на Петя Коцова се прекратяват, поемат се от Чонка Нейкова

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 06-02-2017 16:35
Във връзка с чл. 116 г от ЗППЦК Ви уведомяваме, че считано от 06.02.2017 г. длъжността "Директор за връзка с инвеститорите" в "Синергон холдинг" АД се заема от Чонка Ганева Нейкова, ЕГН 7406116058,
с висше образование, специалност - право , тел. за връзка 02 93 33 510, e-mail: dvi@synergon.bg, адрес гр. София 1000, ул. Солунска № 2.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 04-01-2017 15:11
Уведомление за вписване на нов управител на дъщерно дружество Синергон енерджи ЕООД

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета 04-01-2017 10:44
Уведомление за подписан анекс към договор за депозит между "Синергон холдинг" АД и дъщерно дружество "Лакпром" АД, с който срока за ползване на депозита се удължава до 31.12.2017 г.