Обръщение на Председателя на НС

Bedo Doganian

Бедо Доганян - председател на НС

Уважаеми партньори,

Високо оценяваме интереса ви към “Синергон холдинг” АД и се надяваме той да се развие в едно успешно и дългосрочно сътрудничество.

В последните няколко години цялостният бизнес климат в България се промени и доказателство за това са чуждите капитали и новите стратегически партньори, които инвестират в страната. България вече е член на голямото семейство на Европейския съюз. Трудната задача пред нас сега е да мислим с мащабите на европейския пазар. Да излезем от ролята на икономическа единица, оперираща на регионално ниво.

Създаден преди повече от 15 години, “Синергон холдинг” АД успя да изгради авторитет на сериозна структура, запазвайки устойчивост в трудната икономическа среда на източноевропейските пазари. Гордеем се с обстоятелството, че сме публична компания и се нареждаме в челните редици на Българската фондова борса.

Симбиозата от различни отрасли в портфолиото на холдинга е огромно предизвикателство за управлението му.

Дъщерните компании изпълняват успешно икономическите програми, като крайната цел е подобряване на качеството на изделията и услугите, инвестиции в нови отрасли, респективно увеличаване на доходите и активите им. Гаранция за бъдещето на “Синергон холдинг” АД са непрекъснатите инвестиции, които извършваме в три основни направления:

  • увеличаване на активите на дружествата
  • обновяването и модернизацията им
  • инвестиции в нови направления, възникващи от бързо променящата се икономическа среда в страната, региона

Ключът към успеха ни се крие в постоянството към целта. Имаме високи цели и с партньори като вас сме сигурни, че ще ги постигнем.

Уверявам ви, че сътрудничеството със “Синергон холдинг” АД винаги ще бъде в дух на коректност и взаимен интерес!

Искрено Ваш: Бедо Доганян