Синергон транспорт

 „Синергон транспорт” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност от 15.12.2008 г. Основен предмет на дейност е специализиран превоз на  газ пропан - бутан.

Фирмата може да извършва: транстортна и спедиторска дейност, международен транспорт.
Към момента фирмата разполага с 15 автомобила. Четиринадесет специализирани автомобила по АДР оборудвани с помпи и броячи за превоз на газ пропан-бутан с обща товароносимост 200т. и един авариен влекач по АДР. Всички автомобили отговарят на европейските стандарти за сигурност и защита на околната среда - ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5.

Автопарк

Газовозите са с товароносимост по 7т., 10т., 13т., 17т., 18т. и един по 20 т. от марките „СКАНИЯ” основно за зареждане на вериги от газостанции, градски, крайградси, вилни, хотелски обекти, „ВОЛВО” , „РЕНО ПРЕМИУМ” и  „ДАФ”, които теглят специализирани полуремаркета оборудвани с помпи и разходомери за пропан – бутан.

Разположение и партньори

База „Кремиковци” - седем газовоза.
От базата се зареждат обекти в Западна България. Основни обекти за зареждане са „Синергон петролеум” ЕООД, „Топливо” АД, „ЕКО” и много частни имоти и вили.

База Добрич и Русе – пет газовоза.
От базата се зареждат обекти в Източна България - на „Синергон петролеум” ЕООД, „Топливо” АД, „Златни пясъци” и „Албена”, хотели в "Слънчев бряг".

База Бургас - два газовоза.
От базата се зарежда газопълначният завод за пълнене на бутилки с пропан - бутан в гр.Бургас.

Контакти

"Синергон транспорт" ЕООД
1870 гр.София
кв. Кремиковци
ул."Марковец" 24

тел. 02814 5435 – управител
тел. 02814 5435 – механик
тел./факс 02814 5434 – гл. счетоводител

stransport@synergon.bg