Синергон енерджи

„Синергон енерджи” ООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група на Свободния пазар на електроенергия както в България, така и на международните пазари. Дружеството е създадено през 2014 г. като основната му дейност е търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи.

След либерализацията на електроенергийния пазар вниманието на фирмата е насочено върху привличането на всички стопански клиенти в България, на които предлага оптимизация на разходите за електроенергия между 10% и 35%.
Дружеството изгражда активна търговска структура, като поставя еднакъв фокус както върху привличането на нови клиенти, така и върху качественото обслужване на настоящите.

Комплексно обслужване

Съвместно с други дъщерни дружества от групата на „Синергон холдинг” АД, компанията предоставя комплексни услуги при преференциални условия, включващи не само доставка на електроенергия, но и бутилиран пропан-бутан, твърди и течни горива, строителни материали и други.

Контакти

„Синергон енерджи” ООД

Централен офис:
ул. “Бачо Киро” №23
1000 София

Телефон 0892 601 902

Национален тел. 0700 800 80

office@synergonenergy.bg

www.synergonenergy.bg