Светлина

“Светлина” АД е разположено в промишлената част на Сливен, в близост до жп линията София-Бургас. Основната му дейност включва стопанисване и отдаване под наем на недвижими имоти.

Продукти

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕО) № 244/2009 и Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18.03.2009год. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита, както и на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,  „Светлина” АД бе принудена да спре производството на електрически лампи с нажежаема жичка, луминесцентни и живачни лампи през 2003год.

До изчерпване на складовите наличности, дружеството осъществява и епизодични търговски сделки с електрически лампи.  Ключова в момента е дейността на дружеството по отдаване на недвижими имоти под наем.

Пазари


Търговската марка “Светлина” е насочена основно към вътрешния пазар и по-конкретно към регионалния такъв.

Контакти


"Светлина" АД
8800  Сливен
бул. “Стефан Караджа” № 6

тел.  044 66 3193, 044 66 3213
факс: 044 66 3201

svetlina@synergon.bg