Петър Караминчев

“Петър Караминчев” АД е наследник на фабрика за производство на каучукови изделия "Етернит", основана през 1928 г.

Дружеството се намира в Източната промишлена зона на град Русе, близо до река Дунав и Дунав мост. Географското му разположение и собствена ЖП инфраструктура увеличават възможностите и ефективността на транспортните комуникaции.

На територията на "П. Караминчев" АД е изградено Складово стопанство за съхранение и обработка на дизелово гориво.

Услуги

Дружеството предлага следните услуги:
• складова обработка на дизелово гориво
• съхранение на дизелово гориво по закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти
• отдаване на складови площи под наем
• използване на наличната ЖП инфраструктура

Контакти

"Петър Караминчев" АД
гр.Русе 7009, ул. "Тец Изток " № 71

Офис: тел.:  082 841 466
          факс: 082 845-727
Изпълнителен директор: тел.:  082 845 116;
                                       моб.: +359 882 541 965
Управител склад за дизелово гориво:
                                       моб.:+359 888 331 058

office@pkar.bg

www.pkar.bg