Премиер-Пл

Акционерно дружество “Премиер-Пл” АД е разположено в западната индустриална част на град Плевен. Заводът е приемник на фабрика за производство на врати и мебели „Република ПЛ“ АД, основана преди 70 години. Има въведена Система за контрол на качеството ISO 9001 14001. Заводът се намира в близост до ЖП коловоз и има връзка с пътна магистрала "Хемус", което допринася за ефективността на комуникaциите.

Дружеството разполага с големи производствени площи с възможност за организиране на производствен или логистичен център.

Продукти

Дружеството предлага:

• врати и мебели от склад

• използвани машини и съоръжения

• материали и полуфабрикати за врати и мебели.

Контакти

гр. Плевен 5800, ул. Българска авиация № 8

тел. 064 823-946 

inikolaeva@synergon.bg

www.premier-bg.com