Виталгаз

"Виталгаз" ЕООД е създадено през 2010 г. с основна дейност фокусирана върху изграждане и зареждане на битови и промишлени инсталации на

пропан-бутан посредством система от малки резервоари от 1000 до 10 000 л.

В дружеството са привлечени специалисти с дългогодишен опит, изградили повече от 350 инсталации за пропан-бутан на територията на страната, като самостоятелни къщи, вили, кооперации, асфалтови бази, промишлени цехове, хотели, парници, сушилни и др. Част от дейността на "Виталгаз" ЕООД е свързана с доставка на пропан-бутан на едро от газови хранилища и също така зареждане на автогазостанции.

Контакти

"Виталгаз" ЕООД
1510 гр.София
ул.”Баткун” 14, ет.2, офис 4

мобилни 0888 279 119, 0884 023 820

vitalgas@synergon.bg

www.vitalgas.bg