2020, 18 септември - извънредно общо събрание

Извънредното общо събрание на акционерите на "Синергон холдинг" АД се проведе на 18 септември 2020 година от 10:00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул."Солунска" 2.

Материали от събранието:

 1. Покана за общото събрание.
 2. Образец на пълномощно за гласуване.
 3. Правила за гласуване.
 4. Проекто - решения.
 5. Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.
 6. Протокол на УС за свикване на събранието.

Решения на събранието